”Att arbeta med Barnkonventionen – såklart” är en utmärkt ingång!

8 november, 2014

Den 20 november i år fyller Barnkonventionen 25 år! Barn har rätt att få veta sina rättigheter och det går att uppmärksamma det på olika sätt. I år ha vi kommit ut med två böcker, en för de lite yngre och en för de lite äldre, som ger kunskap kring vad Barnkonventionen faktiskt är och vad den innehåller. Den senaste ”Att arbeta med Barnkonventionen – såklart” riktar sig till dig som arbetar med åldern 8-12 år.

I BTJs häfte 22 står det ”Övningarna ger deltagarna möjlighet att utveckla förmågor såsom att ta ställning, att uttrycka sina tankar, sin åsikt, att kommunicera m.m. Arbetet med Barnkonventionen bör alltid vara en självklar del av allt som sker i skolan och i samhället, men för att fördjupa sig och för att förstå mer, är boken en utmärkt ingång.- Gunilla Essén.”

För er som arbetar med de äldre, 13 -18 år, så finns ”Att arbeta med Barnkonventionen – helt enkelt” som även den har en övning per sakartikel i Barnkonventionen.

Dilemmakort om små och stora KONFLIKTER

175kr

Vi har alla olika sätt att bemöta konflikter. Det kan bero på själva konfli...

Vi har alla olika sätt att bemöta konflikter. Det kan bero på själva konflikten men också de känslor som uppstår. En stor konflikt kan vara svår att hantera utan hjälp medan små konflikter kanske är lättare att lösa. Vad är en konflikt...

Dilemmakort om GRUPPTRYCK synligt och osynligt

175kr

Gruppdynamiken påverkar oss och det kan vara svårt att se vad ...

Gruppdynamiken påverkar oss och det kan vara svårt att se vad som är positivt och negativt. Det synliga och osynliga grupptrycket kan gå in i varandra och det sociala trycket är stort. Vad är positiv påverkan? Va...

Dilemmakort om SPRÅKBRUK och normer

175kr

Vårt språk är en del av vår identitet, vad vi säger och hur vi säger det ...

Vårt språk är en del av vår identitet, vad vi säger och hur vi säger det har betydelse. Att diskutera dilemman är ett bra verktyg för att bli medveten om hur språket ser ut och hur det påverkar oss. Hur ser vårt språk ut? Vad är okej oc...

En bok om små och stora konflikter

275kr

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter u...

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter under vår livstid både små och stora. Det kan vara en konflikt med sig själv, med en annan eller med flera inblandade. Konflikter uppstår ofta och kan vara svåra att...