”Att arbeta med Barnkonventionen – såklart” är en utmärkt ingång!

8 november, 2014

Den 20 november i år fyller Barnkonventionen 25 år! Barn har rätt att få veta sina rättigheter och det går att uppmärksamma det på olika sätt. I år ha vi kommit ut med två böcker, en för de lite yngre och en för de lite äldre, som ger kunskap kring vad Barnkonventionen faktiskt är och vad den innehåller. Den senaste ”Att arbeta med Barnkonventionen – såklart” riktar sig till dig som arbetar med åldern 8-12 år.

I BTJs häfte 22 står det ”Övningarna ger deltagarna möjlighet att utveckla förmågor såsom att ta ställning, att uttrycka sina tankar, sin åsikt, att kommunicera m.m. Arbetet med Barnkonventionen bör alltid vara en självklar del av allt som sker i skolan och i samhället, men för att fördjupa sig och för att förstå mer, är boken en utmärkt ingång.- Gunilla Essén.”

För er som arbetar med de äldre, 13 -18 år, så finns ”Att arbeta med Barnkonventionen – helt enkelt” som även den har en övning per sakartikel i Barnkonventionen.

Dilemmaboken om Barnkonventionen

130kr

Dilemmaboken om Barnkonventionen är en bok i mindfulness-anda, där du ges tid ...

Dilemmaboken om Barnkonventionen är en bok i mindfulness-anda, där du ges tid att fundera på ett dilemma samtidigt som du färglägger. Eller så kan du diskutera dem med andra. Boken följer sakartiklarna i Barnkonventionen, så det är 41 dilemm...

Dilemmakort om Barnkonventionen

125kr

En kortlek full av olika dilemman för unga som på olika sätt berör innehåll...

En kortlek full av olika dilemman för unga som på olika sätt berör innehållet i Barnkonventionen. Diskutera hur Alicia, Malcolm, Inez och alla de andra ska göra eller hur en viss situation kan lösas på bästa sätt. Genom att diskutera olika ...

Dilemmakort om Maktlekar och Dolda kränkningar – unga

110kr

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är olika diskussionskort där d...

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är olika diskussionskort där du tillsammans med unga synliggör och medvetandegör olika konsekvenser. Genom att hitta lösningar på hypotetiska dilemman ökar det sannolikheten att om de hamnar i en...