”Att arbeta med Barnkonventionen – såklart” är en utmärkt ingång!

8 november, 2014

Den 20 november i år fyller Barnkonventionen 25 år! Barn har rätt att få veta sina rättigheter och det går att uppmärksamma det på olika sätt. I år ha vi kommit ut med två böcker, en för de lite yngre och en för de lite äldre, som ger kunskap kring vad Barnkonventionen faktiskt är och vad den innehåller. Den senaste ”Att arbeta med Barnkonventionen – såklart” riktar sig till dig som arbetar med åldern 8-12 år.

I BTJs häfte 22 står det ”Övningarna ger deltagarna möjlighet att utveckla förmågor såsom att ta ställning, att uttrycka sina tankar, sin åsikt, att kommunicera m.m. Arbetet med Barnkonventionen bör alltid vara en självklar del av allt som sker i skolan och i samhället, men för att fördjupa sig och för att förstå mer, är boken en utmärkt ingång.- Gunilla Essén.”

För er som arbetar med de äldre, 13 -18 år, så finns ”Att arbeta med Barnkonventionen – helt enkelt” som även den har en övning per sakartikel i Barnkonventionen.

En bok om små och stora konflikter

275kr

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter u...

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter under vår livstid både små och stora. Det kan vara en konflikt med sig själv, med en annan eller med flera inblandade. Konflikter uppstår ofta och kan vara svåra att...

En bok om synligt och osynligt grupptryck

275kr

Nu är den här, den tredje boken i serien "En bok om.." denna gång om synligt...

Nu är den här, den tredje boken i serien "En bok om.." denna gång om synligt och osynligt grupptryck. Det synliga och osynliga grupptrycket går många gånger in i varandra och det sociala trycket är stort för barn och unga. När är det bra a...

Lilla Språkboken

45kr

Språket är fantastiskt och är en del av den du är. Lilla Språkboken är en...

Språket är fantastiskt och är en del av den du är. Lilla Språkboken är en liten tänkvärd bok om hur ditt språk kan påverka dig själv och andra. Vad brukar du säga? Vet du vad orden betyder? Hur påverkas du av språket? Vad du säger och...

En lek eller en maktlek?

45kr

Vad är skillnaden mellan en vanlig lek och en maktlek? Det här är en lite...

Vad är skillnaden mellan en vanlig lek och en maktlek? Det här är en liten bok för  främst 5-9 åringar men som används även för äldre. Tillsammans med bilder och korta texter visar den på skillnaden mellan lek och maktlek. Boken tar i...