Coachningsutbildning FMT (Framgångsfokuserat Motivations Tänkande) i Stockholm 14 september

Datum: 2015-09-14

Plats: Stockholm

Vi erbjuder nu en intensivutbildning med Coco Rosenfeld som tagit fram det unika coachningskonceptet, FMT (Framgångsfokuserat Motivations Tänkande). Denna gång i Stockholm måndagen den 14 september klockan 10.00-17.00.
Under en heldag får du olika arbetsmetoder, lära dig hur du kan arbeta med övningar och att sätta upp mätbara mål, tillsammans med ungdomen/ungdomarna för att sedan se resultatet. Du får en rejäl inspirationsinjektion och får lära dig mer om coachning både individuellt och i grupp. Det ingår ett arbetsmaterial med konkreta verktyg som tydligt visar hur du kan arbeta på ett positivt och lättsamt sätt.
I en tvåtimmars uppföljning tre månader senare får du hjälp med att utvärdera ditt arbete och ställa eventuella frågor. Passa på att anmäla dig redan nu, det finns begränsat antal platser.

Vuxna fyller en viktig funktion i processen av ungas utveckling, att ge stöd och ibland stävja destruktivitet. Ofta handlar det ”bara” om att vara vettig vuxen, att peppa och lyssna men ibland kan det behövas andra verktyg för att kunna påverka mer på djupet.

FMT bygger på fem teman – Självkänsla – Social färdighet (kommunikation, konflikthantering, känslokontroll, gränssättning mm) – Stresshantering (inklusive oro/ångestreducering) – Problemlösning – Målfokusering.

Utbildningen har tidigare hållits för bland annat kontaktpersoner inom Socialtjänsten, personal på HVB-hem och mentorer på Arbetsförmedlingens projekt för unga.

Utbildningen är ett samarbete mellan Cozy Coaching och Alltid Förlag.
För information och inbjudan skicka mail till mohr@alltidforlag.se eller wedberg@alltidforlag.se

Dilemmaboken om Barnkonventionen

130kr

Dilemmaboken om Barnkonventionen är en bok i mindfulness-anda, där du ges tid ...

Dilemmaboken om Barnkonventionen är en bok i mindfulness-anda, där du ges tid att fundera på ett dilemma samtidigt som du färglägger. Eller så kan du diskutera dem med andra. Boken följer sakartiklarna i Barnkonventionen, så det är 41 dilemm...

Dilemmakort om Barnkonventionen

125kr

En kortlek full av olika dilemman för unga som på olika sätt berör innehåll...

En kortlek full av olika dilemman för unga som på olika sätt berör innehållet i Barnkonventionen. Diskutera hur Alicia, Malcolm, Inez och alla de andra ska göra eller hur en viss situation kan lösas på bästa sätt. Genom att diskutera olika ...

Dilemmakort om Maktlekar och Dolda kränkningar – unga

110kr

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är olika diskussionskort där d...

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är olika diskussionskort där du tillsammans med unga synliggör och medvetandegör olika konsekvenser. Genom att hitta lösningar på hypotetiska dilemman ökar det sannolikheten att om de hamnar i en...