Handledning av Mohr och Wedberg

TILT – Handledning

Pris: 75kr

TILT – Handledning är ett material med olika övningar, dilemman och serieteckning på tema alkohol och narkotika.

Materialet kan användas som ett underlag för diskussioner tillsammans med ungdomar där de får öva sig på att argumentera, hitta lösningar och våga prata om viktiga saker utan pekpinnar. Övningarna är av varierande karaktär och passar för olika åldrar och grupper. Handledningen, liksom albumet blandar humor och allvar och bygger både på lekfullhet och eftertanke. Materialet är kopplat till seriealbumet TILT men kan användas fristående.

Författare: Sanna Mohr och Sannie Wedberg

För beställning skicka mail till wedberg@alltidforlag.se

En bok om små och stora konflikter

275kr

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter u...

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter under vår livstid både små och stora. Det kan vara en konflikt med sig själv, med en annan eller med flera inblandade. Konflikter uppstår ofta och kan vara svåra att...

En bok om synligt och osynligt grupptryck

275kr

Nu är den här, den tredje boken i serien "En bok om.." denna gång om synligt...

Nu är den här, den tredje boken i serien "En bok om.." denna gång om synligt och osynligt grupptryck. Det synliga och osynliga grupptrycket går många gånger in i varandra och det sociala trycket är stort för barn och unga. När är det bra a...

Lilla Språkboken

45kr

Språket är fantastiskt och är en del av den du är. Lilla Språkboken är en...

Språket är fantastiskt och är en del av den du är. Lilla Språkboken är en liten tänkvärd bok om hur ditt språk kan påverka dig själv och andra. Vad brukar du säga? Vet du vad orden betyder? Hur påverkas du av språket? Vad du säger och...

En lek eller en maktlek?

45kr

Vad är skillnaden mellan en vanlig lek och en maktlek? Det här är en lite...

Vad är skillnaden mellan en vanlig lek och en maktlek? Det här är en liten bok för  främst 5-9 åringar men som används även för äldre. Tillsammans med bilder och korta texter visar den på skillnaden mellan lek och maktlek. Boken tar i...