Utbildning – Online – ”Drama och dilemman på tema” – Konflikter – 8 september 2021

Datum: 2021-09-08

Plats: Online

Inled hösten med att gå den digitala utbildningen ”Drama och dilemman på tema – denna gång på tema konflikter.
I utbildningen går vi igenom drama och dilemman som metod och arbetssätt, ger tips och berättar om olika övningar. 

”När barn och unga går in i olika roller och får leva sig in i någon annans situation väcks olika associationer och känslor. De kanske identifierar sig med rollen och de kanske känner igen situationen men dessutom ges möjligheten att se den utifrån. Vad kan jag göra, vad kan andra göra? Hur känns det att bli utsatt, hur känns det att utsätta någon? Vilken roll spelar jag, vilken roll spelar andra? Med olika scenarion speglas och bearbetas mänskliga möten. De påminner om verkligheten men är inte helt identisk med den.”

Arbetssättet syftar till att öva på att hitta lösningar på olika situationer, lyfta olika perspektiv och konsekvenser och stärka handlingskraften. Med samtal, lekfullhet och rollspel ökas förståelsen för sig själv och andra. Att arbeta med drama och dilemma är utvecklande för både individen och gruppen.

Uppvärmningsövningar – Dilemman – Drama – Rollspel – Teater – Avrollningsövningar

Vid utbildningstillfället riktar vi in oss på ett tema men metoderna går att använda även på andra teman inom värdegrundsarbete.

När och hur?
Utbildningen är i realtid onsdagen den 8 september 15.00-17.00
Dagen innan skickas en länk. Du loggar in dig strax före starttiden. Vi använder oss av Zoom.

Vad ingår? 
Utbildningsintyg och metodbok ingår.
 – En bok om små och stora konflikter – och att träna konfliktlösning med barn-och ungdomsgrupper
Utbildningsintyg och bok postas till deltagaren efter utbildningen.

Anmälan och betalning?
Utbildningen kostar 1125:-* inklusive moms per person

Vid anmälan ange ditt namn, vilket datum du vill gå, leveransadress och fakturaadress (det går även bra att betala med Swish). *900 kronor + 25% moms 225 kronor

Utbildningen hålls av författarna Sanna Mohr och Sannie Wedberg.

Anmälan görs till wedberg@alltidforlag.se

Avbokningsvillkor
Platsen kan överlåtas till någon annan om du får förhinder. Anmälningen är bindande och kan ej betalas tillbaka, i mån av plats kan deltagande ske vid ett senare digitalt utbildningstillfälle.

Dilemmakort om små och stora KONFLIKTER

175kr

Vi har alla olika sätt att bemöta konflikter. Det kan bero på själva konfli...

Vi har alla olika sätt att bemöta konflikter. Det kan bero på själva konflikten men också de känslor som uppstår. En stor konflikt kan vara svår att hantera utan hjälp medan små konflikter kanske är lättare att lösa. Vad är en konflikt...

Dilemmakort om GRUPPTRYCK synligt och osynligt

175kr

Gruppdynamiken påverkar oss och det kan vara svårt att se vad ...

Gruppdynamiken påverkar oss och det kan vara svårt att se vad som är positivt och negativt. Det synliga och osynliga grupptrycket kan gå in i varandra och det sociala trycket är stort. Vad är positiv påverkan? Va...

Dilemmakort om SPRÅKBRUK och normer

175kr

Vårt språk är en del av vår identitet, vad vi säger och hur vi säger det ...

Vårt språk är en del av vår identitet, vad vi säger och hur vi säger det har betydelse. Att diskutera dilemman är ett bra verktyg för att bli medveten om hur språket ser ut och hur det påverkar oss. Hur ser vårt språk ut? Vad är okej oc...

En bok om små och stora konflikter

275kr

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter u...

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter under vår livstid både små och stora. Det kan vara en konflikt med sig själv, med en annan eller med flera inblandade. Konflikter uppstår ofta och kan vara svåra att...