Varför en dilemmabok om Barnkonventionen?

23 oktober, 2018

Vi tycker att det är självklart att barn ska få veta vad Barnkonventionen innehåller men det är inte så enkelt att presentera innehållet eftersom det handlar om komplexa frågor och många av Barnkonventionens artiklar går in i varandra. Vi har i vår bokserie om Barnkonventionen valt att plocka ett perspektiv ifrån varje sakartikel i Barnkonventionen och skapat en frågeställning eller ett dilemma utifrån den.

Det har varit stor efterfrågan på våra ”Dilemmakort om Barnkonventionen” för äldre barn och många har frågat efter samma typ av material för yngre. Så därför skrev vi ”Dilemmaboken om Barnkonventionen”, som kom ut nyligen! Den riktar sig till barn i åldern 8-12 år. Boken innehåller 41 dilemman som du som vuxen kan använda som diskussionsunderlag eller så kan barnen själva läsa boken och fundera under tiden de färglägger bilderna. Det är bra om du som vuxen finns i närheten för frågor och funderingar som kan dyka upp. Beställ boken via internetbokhandeln eller från Alltid Förlag.

En bok om små och stora konflikter

275kr

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter u...

En bok full med många olika övningar! Vi kommer alla att hamna i konflikter under vår livstid både små och stora. Det kan vara en konflikt med sig själv, med en annan eller med flera inblandade. Konflikter uppstår ofta och kan vara svåra att...

En bok om synligt och osynligt grupptryck

275kr

Nu är den här, den tredje boken i serien "En bok om.." denna gång om synligt...

Nu är den här, den tredje boken i serien "En bok om.." denna gång om synligt och osynligt grupptryck. Det synliga och osynliga grupptrycket går många gånger in i varandra och det sociala trycket är stort för barn och unga. När är det bra a...

Lilla Språkboken

45kr

Språket är fantastiskt och är en del av den du är. Lilla Språkboken är en...

Språket är fantastiskt och är en del av den du är. Lilla Språkboken är en liten tänkvärd bok om hur ditt språk kan påverka dig själv och andra. Vad brukar du säga? Vet du vad orden betyder? Hur påverkas du av språket? Vad du säger och...

En lek eller en maktlek?

45kr

Vad är skillnaden mellan en vanlig lek och en maktlek? Det här är en lite...

Vad är skillnaden mellan en vanlig lek och en maktlek? Det här är en liten bok för  främst 5-9 åringar men som används även för äldre. Tillsammans med bilder och korta texter visar den på skillnaden mellan lek och maktlek. Boken tar i...