Varför en dilemmabok om Barnkonventionen?

23 oktober, 2018

Vi tycker att det är självklart att barn ska få veta vad Barnkonventionen innehåller men det är inte så enkelt att presentera innehållet eftersom det handlar om komplexa frågor och många av Barnkonventionens artiklar går in i varandra. Vi har i vår bokserie om Barnkonventionen valt att plocka ett perspektiv ifrån varje sakartikel i Barnkonventionen och skapat en frågeställning eller ett dilemma utifrån den.

Det har varit stor efterfrågan på våra ”Dilemmakort om Barnkonventionen” för äldre barn och många har frågat efter samma typ av material för yngre. Så därför skrev vi ”Dilemmaboken om Barnkonventionen”, som kom ut nyligen! Den riktar sig till barn i åldern 8-12 år. Boken innehåller 41 dilemman som du som vuxen kan använda som diskussionsunderlag eller så kan barnen själva läsa boken och fundera under tiden de färglägger bilderna. Det är bra om du som vuxen finns i närheten för frågor och funderingar som kan dyka upp. Beställ boken via internetbokhandeln eller från Alltid Förlag.

Dilemmaboken om Barnkonventionen

130kr

Dilemmaboken om Barnkonventionen är en bok i mindfulness-anda, där du ges tid ...

Dilemmaboken om Barnkonventionen är en bok i mindfulness-anda, där du ges tid att fundera på ett dilemma samtidigt som du färglägger. Eller så kan du diskutera dem med andra. Boken följer sakartiklarna i Barnkonventionen, så det är 41 dilemm...

Dilemmakort om Barnkonventionen

125kr

En kortlek full av olika dilemman för unga som på olika sätt berör innehåll...

En kortlek full av olika dilemman för unga som på olika sätt berör innehållet i Barnkonventionen. Diskutera hur Alicia, Malcolm, Inez och alla de andra ska göra eller hur en viss situation kan lösas på bästa sätt. Genom att diskutera olika ...

Dilemmakort om Maktlekar och Dolda kränkningar – unga

110kr

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är olika diskussionskort där d...

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är olika diskussionskort där du tillsammans med unga synliggör och medvetandegör olika konsekvenser. Genom att hitta lösningar på hypotetiska dilemman ökar det sannolikheten att om de hamnar i en...